میاشتنۍ بسپنه

 

تاسي هره میاشت د کریډیټ کارټ په کارولو سره میاشتنۍ بسپنه یا پیسې په لاندي توګه استولای سئ:

 

د لاسنیوي له مخي، د کارېز مرستندویه ټولني یا علامه رشاد بشپړ روغتیايي مرکز (کندهار کلینیک) سره د " میاشتنۍ مرستي بسپنه " مرسته وکړئ. میاشتنۍ بسپنه ستاسو د کریډیټ کارټ په کارولو سره هره میاشت یوه ټاکلې اندازه مرسته استولای سي. دا میاشتنۍ مرستي چي هره میاشت ثبت کېدای سي، ۱۰۰۰ جاپاني ینه (۴۹۰ افغانۍ)، ۳۰۰۰ جاپاني ینه (۱۴۷۰ افغانۍ) او ۵۰۰۰ جاپاني ینه ( ۲۴۵۰ افغانۍ) دي. مهرباني وکړئ د نوموړي ټولني په جوړه سوې پاڼه کي خپله مرسته ثبت کړئ.

ستاسي میاشتنۍ بسپنه ۱۰۰۰ جاپاني ینه
ستاسي میاشتنۍ بسپنه ۳۰۰۰ جاپاني ینه
ستاسي میاشتنۍ بسپنه ۵۰۰۰ جاپاني ینه
د یو ځل له پاره بسپنه په جاپاني ین دلته ولیکئ