日本語の最新情報はここから

English NEWS here

کارېز مرستندویه ټولنه " علامه رشاد بشپړ روغتیایي مرکز "

 

علامه رشاد بشپړ روغتیایي مرکز (کلینیک) په کندهار کي د ډاکټرانو له خوا طبي معاینه، د تخصصي لابراتوار د تخنیکارانو له خوا ډول ډول کلینیکي آزمویني (لابراتواري، التراساونډ، د زړه ګراف، اېکسرې)، د قابلو له خوا د کوچنیانو د زوکړي پرمهال له مندو سره مرسته او د زوکړي دمخه او وروسته پالنه، واکسین کول، د عامي روغتیا او تغذیې زده کړي، په خپله ساحه کي د روغتیایي پوستونو له لاري له کلیوالو سره مرسته، د رواني روغتیا او تغذيې مشورې، د درملو وړیا ورکړه، او نور ترسره کوي.

په ۲۰۲۳ زېږدیز کال کي، په کلینیک کي ۳۴،۱۹۰ تنه ناروغان وه، چي په سلو کي له ٪۶۰ سلنه څخه ډېري ئې ښځي وې. نو له همدې اسیته د ښځینه نرسانو فعالیتونه اړین دي. موږ ستاسو ملاتړ، مرستي او بسپني ته سترګي په لار یو، ترڅو د کندهار ښاریانو او کلیوالو ته وړیا روغتیايي خدمتونه وړاندي کړو.

Delivery room
Delivery room

یوه ښځینه ډاکټره او درې قابلې په ورځ او شپه کي ۲۴ ساعته او په کال کي ۳۶۵ ورځي او شپې د لنګون پرمهال له مور او کوچني سره مرسته، واکسین، تر لنګون وړاندي او وروسته مراقبت ترسره کوي.

موږ ستاسو ملاتړ، مرستي او بسپني ته سترګي په لار یو، ترڅو د کندهار ښاریانو او کلیوالو ته وړیا روغتیايي خدمتونه وړاندي کړو.

که غواړئ مرسته او بسپنه ولوروئ، نو کښېکاږئ  دغه ځای